สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมีอะไรบ้าง?

สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของเรามีหลากหลายประเภทมาก วันนี้เราจะมาแนะนำ สารอาหารสำคัญ ที่ร่างกายขาดไม่ได้ อย่างสารอาหารรอง (Micronutrients) แม้สารอาหารหลัก (Macronutrients) จะเป็นตัวให้พลังงานก็จริง แต่จะให้พลังงานได้ก็ต่อเมื่อมีสารอาหารรอง (Micronutrients) ในปริมาณที่เพียงพอที่จะทำให้มันทำงานได้” สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมีอะไรบ้าง? อาหาร คือ สิ่งที่กินเข้าไปในร่างกายแล้วก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อร่างกาย ในอาหารมีส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีอยู่หลายอย่าง ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ น้ำ สารเคมี เหล่านี้ร่วมกันเรียกว่าสารเคมี สารอาหาร ที่ดีต้องประกอบไปโดย โปรตีน คาร์โบไอเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ มีประโยชน์ที่แตกต่างกัน ร่างกายต้องสารอาหารแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ประเภทของสารอาหารจำแนกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ สารอาหารที่ให้พลังงาน สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน สารอาหารที่ให้พลังงานพลังงานที่ร่างกายต้องการจากสารอาหาร 3 ประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน          สารอาหารประเภทโปรตีนโปรตีนชนิดไหนมีคุณค่าทางอาหารมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่าโปรตีนชนิดนั้นย่อยสลายได้ง่ายและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน โปรตีนเป็นสารอาหารหลักที่ร่างกายต้องการในการสร้างเชลล์เนื้อเยื้อต่างๆ และเป็นส่วนประกอบของ …

สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมีอะไรบ้าง? Read More »