Contact Us

ส่งข้อความถึงเรา

สถานที่ตั้ง

บริษัท คอฟฟี่ สเลนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 55/19 หมู่ที่ 1 ถ.ธัญบุรี-วังน้อย ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel : 02-152-5850, 088-7612106 , 082-541-9246, 085-3536106
E-mail :info.coffeeslender@gmail.com

WORKING HOURS
จันทร์ – ศุกร์: 09AM – 05.30PM