เปิด 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง 2563 มีอาชีพไหนบ้าง ?

เปิด 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง 2563 มีอาชีพไหนบ้าง ?

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยอันดับธุรกิจดาวรุ่งและธุรกิจดาวร่วงในปี 2563 โดยพิจารณาจากยอดขาย ต้นทุน ส่วนต่างยอดขายต่อต้นทุน (กำไร) ผลประกอบการปัจจัยเสี่ยงและภาวะการแข่งขัน ได้ผลดังนี้

Scroll to Top