กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ

กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. บริษัท คอฟฟี่ สเลนเดอร์ (ประเทศไทย)จำกัดและบริษัทในเครือ ได้เดินทางไปทำพิธีไถ่ชีวิตโคและกระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 15 ตัว ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาและลูกค้าทุกๆ ท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ