บริษัทฯ มอบจักรยานเนื่องในโอกาสงานวันเด็ก

งานวันเด็ก ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บริษัท คอฟฟี่ สเลนเดอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้มอบจักรยานเนื่องในโอกาสงานวันเด็ก ที่อบต. คลองสี่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 80,000 บาท