“เอ มณีพงศ์ จงจิตร” จากนักแบดมินตันสู่อาชีพนักธุรกิจ