เสริมอาหาร แบบแคปซูลและผง (Dietary Supplement)

อาหารเสริม Food supplement
ประเภทแคปซูล

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Dietary supplements) ประเภทแคปซูลนั้น ทางบริษัทฯ เราได้พัฒนาบุคลากรให้มีความถนัดและเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ให้มีความเหมาะสม รับประทานแล้วเห็นผลและถูกต้องตรงตามมาตรฐานของอย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์และคุณค่าจากการบริโภคสินค้าสูงสุด และให้ผู้จัดจำหน่ายมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มียา หรือสารที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

จุดเด่นของแคปซูล

1. กลืนง่าย

เนื่องจากแคปซูลส่วนมากมีรูปร่างยาว ช่วยให้ลิ้นเคลื่อนเปลือกแคปซูลลงคอได้ง่าย นอกจากนี้เปลือกแคปซูลยังสามารถปกปิดรสชาติของผงยาที่อยู่ข้างในได้ จึงทำให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการทานยามากขึ้น

2.การดูดซึมยา

เปลือกแคปซูลโดยทั่วไปจะละลายเมื่ออยู่ในกระเพาะอาหารอย่างรวดเร็ว ทำให้การปลดปล่อยตัวยาออกจากแคปซูลรวดเร็วตามไปด้วย เนื่องจากผงยาในแคปซูลไม่ได้ถูกตอกอัดเหมือนอย่างยาเม็ด ผงยาจึงสามารถละลายในของเหลวที่ระบบทางเดินอาหารได้ทันที การดูดซึมยาจึงเร็วขึ้นและสามารถออกฤทธิ์ได้เร็ว มีความเข้มข้นของตัวยาออกฤทธิ์ในกระแสเลือดสูง


คอลลาเจน collagen
ประเภทผงชงดื่ม

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Dietary supplements) ประเภทผงชงดื่ม บริษัทฯ พยายามพัฒนาสูตรเสริมอาหารประเภทต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้จัดจำหน่ายที่ต้องการสร้างแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น เสริมอาหารประเภทคอลลาเจน ที่มีส่วนช่วยในเรืองของสุขภาพผิว ช่วยระบบขับถ่าย หรือช่วยควบคุมน้ำหนัก โดยบริษัทฯได้สรรหาสารอาหารที่หลากหลายและมีคุณภาพมีมาตรฐานใบ COA สากลรับรอง เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้าง ความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในท้องตลาด

เราเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารเสริมมามากกว่า 6 ปี คุณจึงมั่นใจได้ว่ารสชาติของอาหารเสริมที่เราผลิต รสชาติอร่อย ทานง่าย ถูกปากผู้บริโภคและยังได้รับประโยชน์อย่างครบถ้วน ตอบโจทย์ของความต้องการ

คุณประโยชน์

1. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจำเป็นหรือไม่

ถ้าหากในแต่ละวันเราได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ครบถ้วนเพียงพอก็ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับอาหารเสริมเนื่องจากการกินสารสกัดเข้มข้น ซึ่งอาจทำให้เราได้รับอันตรายจากการบริโภคสารนั้นในปริมาณมากเกินไปได้

2. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีประโยชน์จริงหรือไม่

การพิจารณาคำถามนี้ควรยึดหลักที่ว่าอาหารเสริมมิใช่ยารักษาโรค คุณค่าของผลิตภัณฑ์อาจไม่ชัดเจน ดังนั้นผู้บริโภคต้องดูงานวิจัยและผลการศึกษา ทดลองที่เชื่อถือได้ หากไม่สามารถตัดสินใจได้สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร บางครั้งการขายตรงทำให้เข้าใจผิดว่าสามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้

3. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมปลอดภัยหรือไม่

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติ แต่อาจทำให้เกิดการแพ้หรือมีผลข้างเคียงได้ ซึ่งกรณีที่มีผลข้างเคียงจะต้องมีคำเตือนระบุไว้ในฉลาก เช่น คำเตือนสำหรับน้ำมันปลา คือ ห้ามใช้ในผู้แพ้ปลาทะเลหรือน้ำมันปลา และควรระวังในผู้ที่เลือดแข็งตัวช้าหรือผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือแอสไพริน นอกจากนี้ อาจเกิดจากความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น การปนเปื้อนโลหะหนัก

4. ราคาเหมาะสมหรือไม่

อาหารเสริมทุกชนิดมักมีราคาแพง ดังนั้น ผู้บริโภคจึงต้องประเมินความจำเป็นในการบริโภคโดยดูความเหมาะสมประโยชน์ที่ได้รับกับเงินที่เสียไปเพราะตามปกติ เราสามารถได้รับสารอาหารจากอาหารหลังที่กินประจำวัน โดยกินอาหารให้หลากหลายครบทุกหมู่ เช่น การกินผักสด ผลไม้สด

Scroll to Top