สัมนาปี 63

ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา บริษัท คอฟฟี่ สเลนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือได้จัดกิจกรรมสัมนาประจำปี 2563 ขึ้นที่เอกสุวรรณ โฮมสเตย์ จ.จันทบุรี เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีให้แก่องค์กร
ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านที่เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

Comments

comments