บริษัทฯ แจกเจลแอลกอฮอล์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 วันที่ 24 เมษายน 2563 ทางบริษัทคอฟฟี่ สเลนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีการแจกเจลแอลกอฮอล์ให้ทุกคนได้ใช้ล้างมือก่อน-หลังจับสิ่งของ เพื่อให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส

Scroll to Top