ไทยพร้อมปักหมุดเวทีการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับสากล

ไทยพร้อมปักหมุดเวทีการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับสากล

ไทยพร้อมปักหมุดเวทีการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับสากล​ ประกาศเปิดตัวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติครั้งแรกเพื่อสร้างประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นและท้าทายให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั่วโลก

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 25 มกราคม 2566 – ประเทศไทยประกาศเปิดตัวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 (INTERNATIONAL YOUTH BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2023) ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2566 โดยกลุ่มผู้ปกครองนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนไทย และได้รับความร่วมมือจากโกลบอล ฮูปส์ อีลีท โปรแกรม จากสิงคโปร์ พร้อมการสนับสนุนอย่างดีจากกระทรวงศึกษาธิการ, สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ กรุงเทพ

เพื่อจะสร้างโอกาสในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระดับสากลให้กับเยาวชนจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ด้วยสนามแข่งขันบาสเกตบอลมาตรฐานระดับโลกและการต้อนรับแขกผู้มาเยือนที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยการแข่งขันรายการนี้ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเยาวชนในเชิงบวกและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ยุคสังคม 5.0

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เพื่อช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถและศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความรู้รอบด้านในอนาคต พ่อแม่และครู

ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาจึงจำเป็นต้องสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในทุกมิติอย่างครบถ้วน การศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างพัฒนาการ และกระตุ้นการมีส่วนร่วม ของผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ คุณธรรมจริยธรรม จิตใจ และจิตวิญญาณอย่างเหมาะสม จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่างๆ และบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาต่างๆ

เรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า ยุคสังคม 5.0 ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาสังคม ได้โดยใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ระบบการศึกษาในยุคสังคม 5.0 คือ​ การศึกษาสำหรับโลกอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลมากกว่าเทคโนโลยี จึงต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียน และสามารถรับมือได้กับปัญหาและอยู่รอดในทุกวิกฤต เติบโตไปกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตนอกเหนือจากทักษะด้านดิจิทัล

การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 เป็นโครงการที่ดีเยี่ยมที่จะช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและนานาชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันให้แน่นแฟ้น ทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ปกครอง และผู้ติดตามได้ท่องเที่ยวประเทศไทย พบเจอเพื่อนใหม่ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ มีส่วนร่วมในประเพณีท้องถิ่น อาทิ เทศกาลสงกรานต์ หรือ เทศกาลสาดน้ำในเดือนเมษายน” นายภูมิสรรค์ กล่าว

นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ มุ่งมั่นในการจัดให้มีโปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสำหรับผู้มีใจรักกีฬาประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งประเภทสมัครเล่นและอาชีพ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และสนับสนุนให้เยาวชนไทยเล่นกีฬาเพื่อเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนทักษะการเข้าสังคม ทั้งยังส่งเสริมพรสวรรค์ด้านกีฬาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ พร้อมทั้งผลักดันไปสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพ

“ในนามสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนแข่งขันพิเศษครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้นักกีฬาเยาวชนไทยฝึกฝนและพัฒนาทักษะ รวมทั้งศักยภาพในด้านกีฬาบาสเกตบอลอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่ในระดับสากล

ผมเชื่อว่าการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 จะเข้มข้นอย่างแน่นอน เพราะมีทีมจากหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขันนอกเหนือจากทีมจากประเทศไทย การแข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่มีกลยุทธ์ และวิธีการเล่นที่แตกต่างนั้นนับได้ว่าเป็นการท้าทายความสามารถของผู้เล่นเพื่อแก้เกม พัฒนาฝีมือ และสร้างโอกาสนำพาไปสู่การเล่นในระดับอาชีพในอนาคตได้

การแข่งขันครั้งนี้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากลในเอเชีย สร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนนานาประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน และยังเปิดโอกาสให้นักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ สัมผัสและเพิ่มพูนประสบการณ์การแข่งขันในระดับสากล​ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศอีกด้วย” นายนิพนธ์ กล่าว

ในการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนกว่า 800 คน จาก 72 ทีม​ จากประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งจะแบ่งกลุ่มนักกีฬาประเภททีมชาย-หญิง เป็น 3 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นไม่เกิน 13 ปี, รุ่นไม่เกิน 15 ปี, รุ่นไม่เกิน 17 ปี โดยมีผู้เข้าแข่งขันทีมละ 5 คน ยึดหลักกติกาสากล และแนวทางการแข่งขันบาสเกตบอล 5 คนของจูเนียร์ เอ็นบีเอ (Jr. NBA guidelines) เพื่อให้นักกีฬาทุกคนได้มีเวลาเล่นในสนามอย่างเพียงพอ

มร. เลียม เคน ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ กรุงเทพ ได้เคยกล่าวไว้ว่าโรงเรียนมุ่งมั่นส่งเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกายและทักษะการเล่นกีฬา ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและพลานามัยที่ดี จึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาในมาตรฐานระดับโลกแก่นักเรียน อย่างสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน 3 สนาม ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่แข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติในปี 2566 นี้ โดยโรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนาที่ส่งเสริมศักยภาพสูงสุดของนักเรียน อีกทั้งยังสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ และเป็นตัวแทนทีมโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายอีกด้วย

“เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับชื่อเสียงที่ได้รับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในเอเชียที่ได้ผสมผสานหลักสูตรด้านวิชาการและกีฬาต่างๆ ได้อย่างเข้มข้น ทั้งมีความพร้อมในการสร้างเยาวชนทั้งหญิงและชายให้มีความรู้และความสามารถรอบด้าน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ ความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนและความสุขระยะยาวของชีวิต ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการเรียนในชั้นเรียน การมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมกับสร้างความกระตือรือร้น โดยให้ความสำคัญต่อความต้องการของนักเรียนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในงานของเรา พร้อมกับบ่มเพาะให้นักเรียนของเรามีทักษะที่จําเป็นของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ” มร. เคน กล่าว

มร. ไบรอัน ยี ผู้ร่วมก่อตั้งโกลบอล ฮูปส์ อีลีท โปรแกรม และผู้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และระดับอาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 อย่างเป็นทางการ กล่าวว่า บริษัทฯ ทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายเดียวในใจ นั่นคือ ช่วยให้ทีมกีฬาจากประเทศทั่วโลกเดินทางไปแข่งขันกีฬาในภูมิภาคต่างๆ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างการมีใจรักกีฬาและการชื่นชอบการท่องเที่ยว

“ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมั่นว่าการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 ครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ เรารู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดแข่งขันครั้งนี้ ด้วยประสบการณ์การทำงานของเราในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในเอเชีย และการสร้างเครือข่าย การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งสมาคมกีฬาในเอเชีย เรามั่นใจว่าจะสามารถจัดการแข่งขันและสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ถ่ายทอดให้เห็นทุกอารมณ์ของผู้เข้าแข่งขัน และความรู้สึกอันน่าประทับใจไปสู่ผู้ชม

ผมมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบว่ามีทีมกีฬาบาสเกตบอลจากหลายประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย แสดงความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่า เป็นการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาบาสเกตบอล ผมจึงอยากเชิญชวนนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนร่วมสมัครแข่งขันรายการสำคัญนี้” มร. ยี กล่าว

การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 (INTERNATIONAL YOUTH BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2023) ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ได้แก่

 • บริษัท สยาม คานาเดี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท ฟู้ดดีฮับ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สยาม คานาเดี่ยน กูร์เมต์ จำกัด
 • โรงพยาบาลรวมใจรักษ์
 • บริษัท เวสท์คอน จำกัด
 • บริษัท สยาม กลอรี่ วู้ดเวิร์ค จำกัด
 • บริษัท ไบโอรอว์ จำกัด
 • บริษัท ไอคอน เพอเฟค จำกัด
 • บริษัท ซี. อี. เมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด – ฟิล์มกรองแสงลามิน่า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโก เวลตี้
 • บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท คอฟฟี่ สเลนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ทองประทาน กุศลพานิช จำกัด และอินเตอร์ พริ้นท์

บริษัท คอฟฟี่ สเลนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 (INTERNATIONAL YOUTH BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2023)

รายการแข่งขันนี้จะเปิดรับลงทะเบียนสมัครอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 ค้นหาได้ที่ iybc-thailand.com และโทรศัพท์หมายเลข 081-7241100

ที่มา : Unity News

Scroll to Top