มาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงงาน

บริษัท คอฟฟี่ สเลนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกิจการภายใต้มาตรการ Bubble and Seal การควบคุมการระบาดในโรงงานอย่างเคร่งครัด

เราได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Rapid Antigen Test ทุกสัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยให้กับพนักงาน และทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าสั่งซื้อและผลิตสินค้ากับทางบริษัท ฯ ได้อย่างปลอดภัย

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ

Scroll to Top